Strategia de brand care Kunden Broker

“Brandul pentru companie este ca și reputația pentru o persoană"

 

Într-o societate în care evoluția aduce cu sine un grad ridicat de imprevizibilitate este dificilă crearea unei stabilități persistente. Schimbările comportamentale ale indivizilor și ale grupurilor sociale produc un flux continuu de transformări la nivelul tuturor domeniilor sociale. Economia, cultura, educația sunt caracterizate de această dinamică puternică care aduce cu sine procesul de ,,keep-up” social. Spre exemplu, în economie, entitățile principale ale pieței de capital – societățile și companiile sunt direcționate spre acest proces de keep-up pentru a se încadra în perimetrii stabiliți de societatea de consum. Modalitățile prin care acești actori economici țin pasul cu schimbările se concentrează, în special pe originalitate și inovație.

Strategia de ,,brand care” reprezintă una din cele mai inovatoare tehnici prin care Kunden Broker se remarcă atât în rândul pieței de consum cât și în cadrul pieței competiționale. Acest concept este în strânsă legătură cu ideea de brand și implică un grad crescut de atenție pe care noi îl acordăm poziționării clientului în centrul acțiunilor noastre și fidelizării constante. Interesul major al unui brand este de a crea acea abordare de tip ,,soluții personalizate” bazate pe oferirea serviciilor care să răspundă perfect nevoilor publicului țintă.
Însă pentru a înțelege strategia de brand a companiei noastre este necesară cunoașterea semnificației pe care brand-ul și imaginea de brand o are în economie.

 

I.1. Ce este un brand?

"Un produs este creat într-o fabrică; un brand este cumpărat de către consumatori. Un produs poate fi copiat de competitori; un brand este unic. Un produs poate să se învechească rapid; un brand de succes nu are vârstă.” Stephen King, WPP, Londra. Acesta reprezintă simbolul global, ansamblul ideilor și reprezentărilor  formate în timp și fondate atât pe informații obiective cât și pe reacțiile emoționale pe care publicul le are despre o companie. Spre exemplu, imaginea de brand a unei companii face referire la aspecte legate de origine, imagine identitară (siglă, slogan, culori), preț, canale de distribuție și de promovare utilizate, notorietate, etc. De cele mai multe ori, brand-ul se creează pe baza unei identități bine conturate cu o vizibilitate semnificativă în rândul unui segment de piață definit, demarcându-se de competiție prin inovație și originalitate.

Dacă, în trecutul apropiat, companiile și-au creat un brand cu scopul de a vinde, azi acestea se orientează să-şi dezvolte imaginea de brand pe piața potrivită - fie una deja formată, cu cerere existentă și bine definită, fie să creeze cerere dezvoltând o nouă nișă. Indiferent de varianta aleasă, conceperea unui program pornește de la nevoile și dorințele clienților. Există mai multe metode calitative și cantitative de analiză a comportamentului consumatorilor, având ca scop cunoașterea cât mai în profunzime a caracteristicilor care determină consumatorii să achiziționeze anumite programe sau servicii și a modurilor în care decizia acestora poate fi influențată.

Una din misiunile de bază ale brandului este să diferențieze (compania, programul sau serviciul) de competiţie. Diferențierea se bazează pe conceptele de singularitate, inovație prin originalitate care creează în mintea unui potențial client perspectiva unicității programului în piața de profil.

 

I.2. Care sunt elementele de identitate ale brand-ului Kunden Broker?

În situația în care se face referire la imaginea brand-ului Kunden Broker trebuie identificată problema: ce semnifică acesta pentru o persoană?  Fiecare individ își formează o imagine proprie asupra unei companii pe baza influențării unor factori; această percepție este adesea schimbată. Prin urmare, imaginile percepute de doi indivizi despre aceeași companie pot fi total diferite.


În prezent, compania noastră a devenit lider de piață în domeniul intermedierilor în asigurări de viață. Având o experiență de mai bine de 6 ani în aria asigurărilor de viață și non-viață, noi, echipa Kunden Broker, ne-am construit treptat o imagine unitară și inovatoare în rândul publicului. Datorită atât consolidării în timp cât și a poziționării în mintea consumatorului ca și una din cele mai mari companii de intermediere în asigurări, am devenit un brand în domeniul intermedierilor în asigurări.

Conceptul de brand Kunden Broker include o serie de atribute specifice care sunt implementate în cadrul strategiilor de promovare și comunicare ale companiei cu publicul țintă. Profesionist, orientat spre soluții și consecvent reprezintă ideile noastre fundamentale în construcția imaginii de brand.

 

De asemenea, elementele principale care dau identitatea vizuală a brand-ului KundenBroker sunt:

Numele: Kunden Broker – reprezintă îmbinarea a doi termeni principali în activitatea companiei. Provenit din germană, cuvântul ,,kunden” se traduce ,,client”, iar ,,broker’’este un cuvânt împrumutat al limbii române și semnifică ,,agent de intermediere”. Asocierea celor doi termeni exprimă nucleul activității de intermediere în asigurări a companiei noastre – Clientul.

Logo-ul: Acesta este construit din numele companiei asociat unui desen grafic care reprezintă o linie ușor arcuită sub care se observă slogan-ul companiei. Gama coloristică a acestuia păstrează culorile de bază ale companiei (negru, roșu, gri), iar design-ul simplu proiectează în mintea consumatorului ideea de unicitate, siguranță și protecție.

Slogan-ul: ,,We care for your future” exprimă misiunea Kunden Broker, aceea de a asigura viitorul clienților săi. Fiind exprimat într-o limbă internațională, engleză, slogan-ul plasează compania în mediul european al asigurărilor, aducând un plus de profesionalism occidental activității noastre.

 

Numele companiei noastre ,,Kunden Broker”, logo-ul format din cele trei culori și sloganul ,,We care for your future” au fost înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) din 19 octombrie 2005, ceea ce accentuează statutul de brand și orientarea noastră spre unicitate și originalitatea în cadrul pieței de intermediere în asigurări din România.

Pornind de la acest set unitar de identitate vizuală a brand-ului, noi  ne orientăm spre crearea unei strategii de comunicare prin care să familiarizăm clientul cu noul concept de brand Kunden Broker. Totodată, printre obiectivele strategiei se regăsește atât creșterea gradului de încredere al posibilului client în serviciile companiei noastre cât și transformarea acestuia într-un client loial care să înțeleagă angajamentul nostru față de acesta. Misiunea acestei strategii de brandcare este de a crea sentimentul de apartenență a clientului prin fidelizarea legăturii dintre brand și client și brand și grupul țintă.

 

I.3.  Caracteristicile strategice ale programelor și serviciilor brand-ului Kunden Broker

Cunoscând cine este subiectul strategiei de brandcare și ceea ce reprezintă conceptul de brand, următoarea etapă este aceea de a identifica răspunsul la întrebarea: Prin ce anume se dezvoltă brand-ul Kunden Broker?

Realizarea și promovarea unor programe cu deficiente de calitate, rezultate în urma nerespectării gradului de profesionalism și a căror obiective nu urmăresc nevoile consumatorului, atrage nu numai consecințe economice negative, dar și o diminuare a încrederii clientului în brand-ul companiei. Astfel, între calitatea pachetelor de servicii și imaginea brand-ului unei companii există o strânsă legătură, prestigiul acestora indentificându-se cu ,,reputația” companiei. Relația dintre brand-ul unei companii și programele acesteia trebuie înțeleasă ca și o legătură de reciprocitate.

Imaginea de brand aduce o serie de beneficii programelor și serviciilor companiei:

→ indică originalitatea și unicitatea programului

→ garantează calitatea acestuia

→ confirmă încrederea manifestată de clienți pentru serviciile companiei

→ stimulează cererea și vânzarea (între serviciile unei companii cu renume și concurență, consumatorul preferă întotdeauna serviciile brand-ului);      

→ contribuie la desfășurarea unei concurențe loiale, profesioniste

→ stimulează companiile pentru îmbunătățirea calității programelor

→ asigură angajamentul companiei pentru calitatea serviciilor.

În calitate de lider în domeniul intermedierilor în asigurări de viață, noi, compania Kunden Broker ne-am dezvoltat, în mod constant, setul exclusiv de programe și servicii din domeniul asigurărilor pentru a ne încadra normelor profesional-calitative ale brand-ului.         


Serviciile de asigurare Kunden Broker sunt caracterizate prin:

→ exclusivitate – asigurările de viață sau cele non-viață dețin elemente prin care acestea se particularizează față de programele de asigurare ale concurenței.

→ tradiție - deși compania a implementat procese și concepte noi programelor de asigurare, acestea continuă să-și păstreze anumite principii care le conferă originalitate încă de acum 6 ani.

→ unitate – toate ofertele companiei converg spre un tot unitar

→ siguranță - un factor foarte important în dezvoltarea și creșterea încrederii în programele companiei noastre este colaborarea strânsă cu unele din cele mai importante societăți de asigurare din România. Metropolitan Life Asigurari S.A. și Generali România Asigurare Reasigurare S.A. reprezintă principalii parteneri în realizarea programelor  noastre de asigurare.

→ originalitate

→ diversitate – Kunden Broker oferă atât pachete de asigurări de viață cât și non-viață.

→ profesionalism – atât serviciile oferite clienților și consultanților financiari cât și pachetele de programe se bazează pe un grad ridicat de profesionalism.

 

I.4. Publicul țintă și profilul clientului Kunden Broker

Compania noastră se poziționează în cadrul domeniului intermedierilor în asigurări de viață ca și lider de piață. Programele și serviciile companiei reprezintă elemente esențiale ale conceptului de brand, prin urmare acestea se adresează unui segment prestabilit.     
Compania noastră, în România, se adresează unui segment exclusiv de persoane care dețin anumite trăsături specifice. Profilul clientului Kunden Broker:

→ persoană echilibrată din punct de vedere financiar, care are un domiciliu în România

→ cu studii medii și superioare, deschis spre consultanță profesională

→ persoană care pune un accent considerabil pe calitate, în detrimentul cantității

→ spirit întreprinzător care acordă o foarte mare atenție familiei și viitorului acesteia

→ persoană preocupată de siguranţa căminului propriu

→ deține un bagaj informațional cuprinzător, fiind în pas cu noutățile din domeniul de interes

→ orientat spre obținerea unor soluții cu privire la stabilitatea financiară, în viitor.

Având în vedere această tipologie a clientului companiei Kunden Broker, este necesară observarea așteptărilor acestora pentru a facilita abordarea de tip brand care.

 

I.5. Strategia de fidelizare prin brand care

În cadrul tehnicii inovatoare de tip brand, axul central este clientul și fidelizarea acestuia, având ca scop determinarea unui caracter loial al acestuia față de brand-ul companiei noastre. În vederea aplicabilității unei astfel de tehnici, noi, compania Kunden Broker punem bazele unor principii ale managementului de calitate. Unul dintre acesta este orientarea către client. Este adevărat că între companii și publicul țintă există o relație de reciprocitate. Din acest considerent, companiile trebuie:

→ să înţeleagă necesităţile curente şi viitoare ale clienţilor

→ să satisfacă cerinţele clientului

→ să se preocupe să depăşească aşteptările acestuia.      

Compania noastră reprezentată prin consultanții financiari, recunoaște importanța analizei nevoilor și aşteptărilor individuale ale clienților. Ei sunt cei care ne evaluează oferta de servicii și programe în funcție de consultanții financiari - ambasadorii companiei care trebuie să reflecte imaginea de brand. În această postură, consultanții noștri sunt caracterizați printr-un grad înalt de calificare, o abordare profesională, bune calități interpersonale, capacitate de comunicare, atitudine pozitivă, bună cunoaștere a produselor oferite, etc.     

Astfel, în cadrul strategiei noastre de brand există mai mulți pași pentru determinarea fenomenului de loializare a clienților:        

→ Obţinerea în mod continuu şi promovarea feedback-ul obţinut din partea clientului (post-cumpărare). Noi am dezvoltat anumite canale de comunicare pentru a încuraja relaționarea directă cu clienţii în ambele sensuri, având ca obiectiv strategic colectarea în mod activ a feedback-ul acestora.      

→ Utilizarea tehnologiilor avansate pentru a colecta, gestiona şi analiza feedback-ul clientului.          

→ Măsurarea şi monitorizarea în mod activ a angajamentului şi loialităţii clienţilor. Clienţilor le sunt prezentate constant oferte din ce în ce mai atractive. Dacă observă un serviciu care le creează interes, ei simt nevoia de a înlocui brand-ul. Pentru a combate acest fapt, noi, KundenBroker, în mod regulat, monitorizăm gradul de satisfacţie şi loialitate al clienţilor pentru a identifica factorii care modifică comportamentul consumatorului.            

→ Crearea unui sistem de valori ale companiei, centrat pe client.       

→ Continuarea procesului de gestionare a mijloacelor de comunicare cu publicul pentru analizarea şi îmbunătăţirea eficienţei acestuia. Nevoile, dorinţele, reclamaţiile şi problemele clienţilor sunt într-o permanentă schimbare. Din acest considerent, este important pentru noi să comunicăm continuu pentru a analiza şi anticipa reacţiile acestora. Prin această modalitate se vor putea oferi noi idei de servicii şi programe care să fie mult mai bine adaptate nevoilor lor.

 

Aplicarea principiului orientării către client din cadrul strategiei de brand pe care noi o dezvoltăm conduce la:

→ căutarea şi înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor clientului;

→ asigurarea că obiectivele noastre sunt legate de nevoile şi aşteptările clientului;

→ difuzarea nevoilor şi aşteptărilor clientului în cadrul companiei noastre;

→ măsurarea satisfacţiei clientului în funcţie de rezultate;

→ gestionarea sistematică a relaţiei cu clientul;

 

Brand-ul companiei noastre Societatea Kunden Broker de Asigurare SRL se regăseşte într-o dezvoltare continuă, impunând o orientare spre calitate şi profesionalism. Având în vedere acest aspect, noi avem ca și obiectiv principal al strategiei fidelizarea clienţilor printr-o nouă abordare de brand care. Realizarea unor panele de comunicare transparente cu segmentul ţintă precum şi perfecţionarea modalităţilor de abordare a publicului sunt punctele cheie în evoluţia noastră ca şi brand-ul numărul 1 din domeniul intermedierilor în asigurări.