Pregătire profesională

Pentru a veni în întâmpinarea noilor cerințe legislative, referitor la asigurarea unei educații profesionale unitare și de calitate a persoanelor implicate în domeniul asigurărilor, KundenBroker oferă pregătirea actualilor și viitorilor consultanți prin KundenConference Education & Management, societate autorizată în furnizarea programelor educaționale în domeniul asigurărilor de către Comisia de Monitorizare a Calității Pregătirii Profesionale din cadrul Institutului de Management în Asigurări (IMA), entitate specializată în educaţia profesională, fondată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

 

De mii de ani oamenii se regăsesc într-o continuă competiție. Acest fenomen s-a răspândit în toate domeniile de activitate umană atât personală cât și profesională. Din punct de vedere al competiției profesionale, aceasta a devenit o regulă general valabilă pentru ceea ce azi numim economia de piață. Pentru a exista, a supraviețui și a excela într-un domeniu, competiția reprezintă un procedeu esențial pentru companii. Acestea au încercat să găsească diverse modalități și tehnici prin care să se evidențieze din rândul competitorilor în domeniul de activitate. Potrivit unor studii de specialitate, s-a constatat faptul că cele mai productive modalități de a obține succes este creșterea calității serviciilor și a gradului de profesionalism în prestația zilnică.

 

În trecut, în România, profesionalismul și calitatea serviciilor nu au reprezentat elementele de maximă importanță în cadrul unei companii. Doar în ultima perioadă anumite firme au pus accent tot mai mare pe profesionalism, identificând importanța acestui element. În 2010 compania Kunden Broker a fost desemnată, în mod oficial, liderul din piața de asigurări de viață. Unul din factorii care a garantat succesul unei astfel de reușite a fost orientarea strategică a companiei înspre profesionalizarea programelor și accentuarea calității serviciilor de intermediere în asigurări.

De asemenea, un important element în executarea acestei strategii a fost calificarea și specializarea resurselor umane ale companiei. În cadrul pregătirii profesionale a consultanților financiari și a managerilor companiei Kunden Broker, un rol important îl are societatea de training și instruire în management și asigurări – Kunden Conference Education & Management.

 

Însă, pentru a cunoaște și a însuși un comportament profesionist, trebuie să avem în vedere ce este profesionalismul. Acesta reprezintă o însumare a unor aptitudini care se bazează pe un set de valori ale eticii și moralității în mediul business. Profesionalismul se construiește pe baza unei experiențe dobândite printr-un nivel superior de educație și instruire profesională a unui individ. O persoană profesionistă este caracterizată printr-o atitudine pozitivă, optimistă cu ajutorul căreia va pune în practică ideile și programele calitative în vederea atingerii unor scopuri precise. Scopul final al profesiunii în cadrul unei companii este de a menține și îmbunățăți calitatea serviciilor oferite de aceasta.

 

În privința profesionalimului în asigurări, un aport considerabil în realizarea acestuia îl deține consultantul financiar. Prin calificarea și specializarea sa în asigurări și întermediere în asigurări, consultantul financiar desfăşoară o activitate care implică o maximă responsabilitate deoarece serviciile prezentate de acesta reprezintă elementele vitale ale activității umane – protecție în caz de deces, invaliditate, economisire pentru un viitor prosper, o educație a copiilor etc. De asemenea, un consultant financiar profesionist trebuie să-și desfăşoare activitatea conform unui set de reguli etice cum sunt: responsabilitatea consultantului de asigurare faţă de societatea de asigurări; responsabilitatea faţă de client; responsabilitatea faţă de public, în general și, responsabilitatea faţă de stat. Pe lângă aceste elemente de conduită etică pe care consultantul financiar trebuie să le aibă în vedere, integrarea României în Uniunea Europeană a adus atât numeroase beneficii pentru brokerajul românesc cât și noi cerințe pentru implementare în domeniul asigurărilor. Pentru aplicarea și monitorizarea acestora este responsabilă Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) prin intermediul Institutului de Management în Asigurări (IMA).

 

România se regăsește într-o poziție incipientă în implementarea profesionalimului și a calității serviciilor din economia de piață românescă. Pe baza acestui considerent, marii jucători din economia autohtonă trebuie să își lărgescă orizonturile înspre deprinderile occidentale ale statelor membre ale UE. Modalitatea în care piața de asigurări din România este observată de către celelalte state membre ale Uniunii, este redată într-un studiu despre piaţa europeană de asigurări al companiei Roland Berger Strategy Consultants. Potrivit acestuia, România prezintă cel mai ridicat potenţial din regiune, atât pe segmentul asigurărilor non-viaţă, cât şi pe cel al asigurărilor de viaţă. Ritmul anual mediu de creştere a primelor brute de pe piaţa locală (mai ales pe segmentul asigurărilor de viaţă) îl va depăşi până în 2017 pe cel din ţări precum Ungaria, Polonia sau Cehia şi va fi cu mult peste cel înregistrat de Austria și Germania. Această cercetare a prezentat într-un mod pragmatic și obiectiv proiecția unui viitor prosper pe care piața asigurărilor în România îl va avea. Însă pentru ca această perspectivă să devină o realitate este nevoie de o implementare continuă a unor programe de instruire și specializare a consultanților financiari și managerilor în asigurări.

 

În acest sens, compania Kunden Broker de Asigurare s-a concentrat înspre dezvoltarea unor planuri strategice care să fie aplicate cu un grad crescut de profesionalism și calitate. Pentru realizarea acestor obiective este necesar ca și consultanții financiari și managerii să fie instruiți la un nivel elitist înspre o specializare în intermedierea în asigurări. Din acest considerent, compania de intermediere în asigurări colaborează, în mod constant, în domeniul pregătirii profesionale cu societatea Kunden Conference. Societatea de educare și instruire profesională în management și asigurări, Kunden Conference Education & Management certifică necesitatea de profesionalizare și orientare spre un grad crescut de calitate în serviciile oricărei companii care dorește să întreprindă un real succes în domeniul său. În acest scop, atât persoanele care doresc să lucreze în mediul asigurărilor cât și consultanții financiari existenți necesită să participe la noile cursurile de pregătire profesională aprobate de către ASF atât pentru a dobândi dreptul de a profesa în continuare în domeniul de activitate ales cât și pentru a dobândi un comportament profesionist care garantează îndeplinirea țelurilor propuse.

Astfel, profesionalismul și calitatea reprezintă două atuuri ale oricărui business atât în cadru autohton cât și în Europa, însă care nu sunt genetice, ci se dobândesc odată cu educarea de specialitate, instruirea și dezvoltarea aptitudiniilor, care prin acumulare se transformă într-un bagaj de experiență profesională.

 

În noul concept de pregătire este inclus și modulul de e-learning, prin care viitorii consultanți vor putea fi instruiți de acasă, într-o sală de clasă virtuală. Prin implementarea acestui sistem, Kunden Conference Education & Management urmărește pregătirea corespunzătoare, într-un mod eficient și cu costuri reduse în comparație cu sistemul clasic de învățământ, care presupune prezența fizică în sălile de curs, a persoanelor care activează sau doresc să activeze în domeniul intermedierii produselor de asigurare. Utilitatea acestui program reiese din independența oferită, persoanele participante reușind să economisească bani și să evite cheltuieli de deplasare/ transport/ cazare, plasând astfel Kunden Broker într-o poziție avantajoasă pe piață.

 

Kundenconference