We care for your future

Pensie facultativa ALL Invest

Programul ALL Invest - creat de Metropolitan Life Asigurari S.A. în colaborare cu Kunden Broker de Asigurare SRL -  este conceput să asigure capitalizarea banilor Dvs. la cel mai înalt nivel de siguranţă. În acelaşi timp, vă oferă avantajul de a fi definit conform legii ca fiind un program de asigurare! Aţi constatat deja cât de importantă este o pensie privată suplimentară pentru viitorul Dvs. şi v-aţi decis pentru soluţia optimă de pe piaţa românească.

 

A) Caracterizarea sistemului de pensii din România

B) Pilonul I vs Pilonul III

     
 nu dvs. decideţi cuantumul ei;    dvs. decideţi cuantumul ei;
 este redusă în comparaţie cu venitul dinaintea pensionării;    printr-o planificare corectă menţine nivelul de venit;
 nu i se cunoaşte cuantumul de la început;    suma garantată este cunoscută de la început;
 funcţionează pe principiul "redistribuirii";    funcţionează pe principiul "acumulărilor individuale";
 nu are la bază un contract individual;    este strict reglementată de condiţii contractuale stabile
 este influenţată de o legislaţie mereu în schimbare.    

 

C) Pensia obligatorie privată – Pilonul II

Se adresează obligatoriu persoanelor active cu vârsta până în 35 de ani şi opţional celor cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani.

D) Fondurile  private de pensii şi Asigurări de viaţă – Pilonul III

Studiile realizate în ultima perioadă au ajuns la concluzia că veniturile generate de sistemele obligatorii de pensii (cel public şi cel privat) au capacitatea de a asigura doar aproximativ 50% din venitul total necesar unei persoane care şi-a încetat activitatea profesională. Prin urmare, doar plasamentele cuprinse în cadrul Pilonului III (asigurări de viaţă conform Legii 32 / 2000 - cu beneficii garantate sau produsele de tip unit-linked, respectiv fondurile de investiţii facultative conform Legii 204 / 2006) vor avea capacitatea de a genera pensionarilor un venit corespunzător. Dintre toate acestea, se distinge însă categoric prin avantajele consistente oferite, produsul ALL Invest.

Mai precis, prin programul ALL Invest, vă stau la dispoziţie următoarele avantaje pentru realizarea unei rente corespunzătoare necesităţilor Dvs.:

 

AVANTAJUL I – Gestionarea profesionistă a fondurilor la cel mai ridicat nivel de siguranţă - Rezultatele investiţionale remarcabile obţinute de-a lungul anilor de către Metropolitan Life Asigurari S.A. pentru activele gestionate sunt o dovadă elocventă a profesionalismului specialiştilor companiei precum şi a preocupării continue a acestora pentru obţinerea unui raport optim siguranţă – rentabilitate pentru clienţii săi.
Astfel, după prevederile legii, resursele financiare avute la dispoziţie sunt direcţionate către plasamentele cu cel mai ridicat grad de siguranţă: obligaţiuni emise de către statul român şi depozite constituite la cele mai solide bănci din ţară. ALL Invest vă oferă o dobândă tehnică fixă pe termen lung de 3,5% pe an (inclusă în suma garantată de la maturitatea contractului Dvs.), în condiţiile în care câştigurile plasamentelor similare de pe piaţă se află pe un evident trend descendent. Suplimentar, în perioadele în care randamentul este superior celui minim garantat, clienţii au posibilitatea de a înregistra un beneficiu excedentar dobânzii garantate. Fondul de Garantare, constituit în 1995 de către ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară), reprezintă o altă garanţie pentru beneficiile  programului ALL Invest.
Nu în ultimul rând,  Metropolitan Life Asigurari S.A. răsplăteşte şi fidelitatea clienţilor săi, astfel, tuturor celor care îşi plătesc până la final contractul li se asigură, pe lângă suma garantată şi un consistent bonus de maturitate (egal cu 10% din valoarea sumei garantate corespunzătoare contractului deţinut).

 

AVANTAJUL II – Renta privată  - Aţi constatat deja că prin schimbările efectuate în legislaţia din domeniu, prin creşterea continuă a vârstei de pensionare, reducerea populaţiei active şi creşterea numărului persoanelor pensionate, valoarea viitoarei Dvs. pensii de stat, de cele mai multe ori, nu vă acoperă toate necesităţile aşa cum aţi dorit. ALL Invest vă oferă prin unicitatea sa un venit suplimentar concret, printr-un plasament de maximă siguranţă, unde investiţia este reglementată de către lege. Să vă construiţi începând deja de astăzi un venit suplimentar,  pe baza unui contract, alături de Metropolitan Life Asigurari S.A. şi KundenBroker, înseamnă a fi cu un pas mare înaintea multor altora.
La sfârşitul perioadei de acumulare optime de 20 ani aveţi două posibilităţi: prima -  să vă ridicaţi capitalul rezultat plus câştigul suplimentar aferent, prin una din cele  șase modalităţi descrise mai jos, sau, a doua posibilitate - să vă investiţi mai departe la Metropolitan Life Asigurari S.A. fondul rezultat, până la vârsta retragerii din activitate. Lăsaţi astfel posibilitatea capitalului Dvs. să-şi maximizeze valoarea în timp şi veţi decide atunci asupra modalităţii prin care doriţi să intraţi în posesia banilor Dvs., alegând una dintre variantele de mai jos : 

 Plata capitalului într-o singură tranşă;

 Plata capitalului în rate specificate;

 Plata capitalului în rate  într-o perioadă specificată;

 Renta viageră;

 Renta viageră  garantată pentru o anumită  perioadă;

 Renta viageră cu opţiune de transfer (partenerul de viaţă primeşte după decesul clientului 60% din renta
acestuia, de asemenea platită pentru tot restul vieţii).

Indiferent de decizia Dvs., această fleixibilitate contractuală vă oferă întregul control asupra viitorului Dvs. financiar!

 

AVANTAJUL III – Acumularea este garantată,  chiar şi în situaţia în care Dvs. nu mai aveţi posibilitatea de a continua plata primelor. Astfel, programul ALL Invest prevede faptul că, în cazul pierderii totale şi permanente a capacităţii Dvs. de muncă în urma unui accident, plata primelor să fie făcută de către  Metropolitan Life Asigurari S.A. până la sfârşitul duratei contractului, sau până la redobândirea capacităţii Dvs. de muncă. Prin urmare, procesul de capitalizare în vederea obţinerii venitului suplimentar dorit, va continua neîntrerupt, si in situatia aparitiei unor evenimente nedorite.

 

AVANTAJUL IV  - Rentă pentru întreaga familie - În cazul unui eveniment tragic - decesul asiguratului -  persoanelor desemnate ca beneficiari (partener de viaţă, părinţi, copii, ...) le vor fi restituite primele plătite până la momentul respectiv. 
În situaţia în care evenimentul tragic rezultă dintr-un accident, persoanelor desemnate de Dvs. ca beneficiari li se oferă, la rândul lor, câte o rentă privată: valoarea totală a fondului destinat investiţiei, disponibil pentru familie în acest caz, este de trei ori suma garantată plus câştigurile rezultate pentru perioada respectivă prin una din opţiunile mai sus amintite.

Prin cele şase variante de plată, ALL Invest oferă urmaşilor, în această situaţie tragică a vieţii, o rentă  individuală, care vine să acopere suplimentar necesităţile fiecăruia.
Beneficiile prezentate la Avantajul III şi Avantajul IV intră în vigoare începând cu ora 00.01 a zilei următoare plăţii primei şi acţionează oriunde în lume se petrece riscul (conform condiţiilor contractuale).

 

AVANTAJUL  V – La trecerea în România de la moneda naţională RON la EUR, ALL Invest va fi convertit din RON în EUR conform legislaţiei româneşti şi intră imediat în vigoare în aceleaşi condiţii. În plus primiţi de la început o sumă garantată mărită, plătind o sumă indexată cu 3% în fiecare an.

 

Kunden Broker, prin ALL Invest, vă garantează o rentă concretă şi sigură, pentru un viitor nesigur!