Carieră oferită consultanţilor şi managerilor noştri

Experienţa de ani de zile a KundenBroker în domeniul managementului de vârf a fost pusă deja în practică şi a fost fundamentul pentru dezvoltarea unui sistem de carieră atractiv. Împlinirea profesională, care stă la baza mulţumirii în viaţa privată, nu mai poate fi atinsă doar prin impulsuri pur materiale. Mai mult, în ziua de azi dezvoltarea propriei personalităţi prin profesie este mai importantă şi mai căutată. Motivare prin responsabilitate! Kunden Broker a ţinut cont de această necesitate a consultanţilor şi managerilor în planul de pregătire şi l-a aplicat cu succes. Acest plan de pregătire va fi dezvoltat în continuare în funcţie de cerinţele pieţei şi de legislaţia curentă prin intermediul celor mai buni profesionişti din branşă.

 

,,Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității.” Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948)

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în scopul dezvoltării şi afirmării lor în viaţa privată şi viaţa publică este adesea imposibilă din cauza prejudecăţilor şi discriminărilor de gen. Discriminările se manifestă ca sexism în socializare, educaţie, familie, şcoală, viaţa cotidiană, muncă, participare publică, resurse financiare, politică. Societăţile care creează astfel de practici se numesc patriarhale.

 

În România, datele statistice anuale consemnează diferenţe substanţiale între situaţia femeilor şi bărbaţilor, iar compararea datelor de-a lungul timpului relevă că diferenţele pe plan economic dintre situaţia femeilor şi a bărbaţilor au o tendinţă de creştere. În ciuda eforturilor pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, în multe domenii cele două genuri nu se bucură de aceleaşi avantaje. Printre acestea se numără munca, salariile, accesul la politică şi echilibrul familie-carieră.

Datele din ultimii 50 de ani arată că, în ansamblul populaţiei, procentul numărului de femei s-a situat în medie peste 50%. Dacă în domeniul forței de muncă, la sfârşitul anului 1999, femeile reprezentau 46,2% din totalul populaţiei ocupate, ceea ce relevă totuşi o tendinţă de diminuare a diferenţelor, există numeroase alte studii care vin să completeze şi să nuanţeze această imagine. Salariile din sectoarele în care proporţia femeilor este majoritară în rândul angajaţilor sunt mai mici decât salariile bărbaţilor.

Datele recente arată că societatea românească contemporană tinde să se orienteze în construirea relaţiilor dintre femei şi bărbaţi, atât în familie cât şi în viaţa publică, către un model patriarhal. Spre exemplu, potrivit unui raport al Băncii Mondiale (BM) femeile din România sunt plătite în medie cu 10% mai puţin comparativ cu bărbaţii pentru joburi similare şi pentru acelaşi nivel de instruire - ,,în medie, o femeie câştigă la nivelul regiunii 80 de cenţi pentru fiecare dolar cu caare bărbatul este remunerat. În România, diferenţa este de 90 de cenţi la dolar. Este o problemă, în sensul că există femei cu studii foarte bune, însă cifrele arată că ele lucrează în domenii în care educaţia primită nu este suficient remunerată a declarat într-o videoconferinţă cu jurnalişti, Carolina Sanchez Paramo, senior economist la Banca Mondială. (articol online: Banca Mondială: Femeile din România, plătite în medie cu 10% mai puţin decât bărbaţii pentru joburi similar, Mediafax, 19.09.2011, București). Potrivit raportului Băncii Mondiale, care va fi făcut public integral în luna octombrie, la nivel mondial femeile reprezintă 40% din piaţa muncii, 43% din forţa de muncă în agricultură şi peste 50% din numărul total de studenţi.

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi constituie o necesitate pentru formarea unui mediu prielnic dezvoltării economice, în România. Pentru fructificarea acestei oportunităţi, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, s-a adoptat Legea privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, publicată în Monitorul Oficial nr. 301 din 8 mai 2002. Prin egalitatea de șanse între femei și bărbați se înțelege luarea în considerare a capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex masculin, respectiv feminin și tratamentul egal al acestora. Măsurile care s-au luat pentru respectarea cadrului legal în promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și pentru eliminarea discriminării directe și indirecte, s-au aplicat în domeniul economic, educațional, cultural precum și în alte domenii business, reglementate prin ordonanțele specifice ale legislației în vigoare.

 

Atât în framework-ul occidental cât și în România se remarcă un tip de acțiune care favorizează eliminarea diferențelor de gen. Aceasta poartă denumirea de ,,acţiunea afirmativă și desemnează orice politică instituţională menită să deschidă domenii tradiţionale dominate de bărbaţi. Argumentul major adus în favoarea acţiunii afirmative este următorul: atâta timp cât realitatea produce inegalităţi, acţiunea afirmativă este necesară astfel încât prin intermediul ei să se recupereze distanţele create artificial între femei şi bărbaţi. Unul dintre efectele cele mai benefice ale acţiunii afirmative este faptul că multe firme, companii, instituţii, organizaţii au adoptat, în mod explicit, principiul egalităţii de şanse în structura internă. Compania de intermediere în asigurări – Kunden Broker de Asigurare SRL reprezintă una din companiile de brand din România care a introdus egalitatea de șanse ca și principiu determinant în formarea unei cariere în management și asigurări. Kunden Broker, ca și lider pe piața intermedierilor în asigurări de viață, are ca obiectiv crearea de oportunități prin care persoanele indiferent de sex, etnie, rasă și convingere religioasă să aibă posibilitatea de a întreprinde o carieră de succes în domeniul asigurărilor din România. Din acest considerent, strategia companiei se bazează pe egalitatea de gen, acordând aceleași posibilități de evoluție profesională atât reprezentantelor genului feminin cât și reprezentanților genului masculin.

 

Pentru Kunden Broker este prioritar schimbul de bune practici şi de strategii de succes menite să asigure o reprezentare echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în funcţiile de decizie ale companiei. Kunden Broker consideră că, egalitatea de șansă ajută consultanții financiari în a-și proiecta țelurile înspre o carieră de succes, făcându-i să fie mai pragmatici și mai eficienți. De asemenea, acțiunea afirmativă a companiei Kunden Broker scade frecvența situațiilor conflictuale, ajutând la creșterea adeziunii față de companie și la maximizarea performanțelor consultanților financiari. În plus, crearea unui cadru în care să domine egalitatea de gen, este calea corectă spre un management al resurselor umane sănătos.

 

Suntem mândri să putem răspunde cerinţelor clienţilor noştri prin strategia noastră clar definită, derivată din Viziunea şi din respectarea valorilor noastre: profesionist, orientat spre soluţii şi consecvent! În fiecare zi consultanţii şi managerii noştri trăiesc ideologia KundenBroker, bază pentru clienţi mulţumiţi. Marca Kunden Broker va deveni astfel tot mai importantă pe piaţa românească. Fiţi şi Dvs. o parte a succesului nostru!